Dyrektor Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie:

Krzysztof Gocał

Główna księgowa:

Monika Siemińska

Inspektor ds. windykacji:

Elżbieta Wolińska

Inspektor ds. kadr, płac i windykacji:

Justyna Łatka